Försäljning i tre steg

Försäljning i tre steg

Tips för att tjäna pengar med försäljning

Innan jag berättar hur du går vidare kan jag nämna några ord om det är så att dina tester inte fungerar som du tänkt dig.

Följande saker bör du då titta på:

• Är produkten/tjänsten någonting som mina tänkta kunder frågar efter och som verkligen löser de problem eller behov kunderna har? Har du gjort ditt förarbete innan du startade upp bör du redan ha svaret på den frågan. Du bör veta att det finns folk som söker efter det som du erbjuder och du bör veta att din produkt kan täcka det behovet, annars får du skylla dig själv.

forsaljning-i-3-steg

• Beskriver din säljsida produkten/tjänsten på ett sådant sätt att besökaren känner att det kan lösa det behov han har? Innan du gör ditt första test handlar det om att hitta en balans i hur du kan skapa en minimal presentation men samtidigt tillräckligt bra och förtroendeingivande för att få ett rättvist resultat. Är produkten tillräckligt bra behöver man inte försöka övertala folk att köpa med stora otroliga påståenden och överdrivna säljtexter. Beskriver man bara hur den kan lösa kundens behov kommer du att få folk som handlar av dig. Ser du att det fungerar under testperioden kan du sedan lägga mer tid på att göra din presentation ännu bättre och få ännu fler att köpa.

• Det sista du ska titta på är den tilltänkta målgruppen. Om du vänder din marknadsföring till en målgrupp som inte är intresserad av dina produkter kan du självklart heller inte förvänta dig några stora resultat. Det här tillhör också förberedelsen innan du startar. Ju mer fokuserad målgrupp du kan ta fram desto mer rättvisa resultat kommer du få av dina tester. Jag rekommenderar att du gör dina tester på en smal målgrupp som du med säkerhet vet kan ha nytta av dina produkter. Om dessa personer trots allt inte köper kan du vara tämligen säker på att du måste gå tillbaka till ritbordet och se över din affärsidé. Det kan ju också vara så att din presentationssida är så dålig att ingen får förtroende för dig.

Gör även saker med hjärtat, dvs du behöver vara passionerad av ditt företag och de tjänster samt produkter du skall marknadsföra och sälja.

Kommentera

Stäng meny