Vad är epostmarknadsföring?

Här förklarar vi vad epostmarknadsföring är för något?

Det vi kallar för e-postmarknadsföring är egentligen marknadsföring via e-post i skepnad av tex e-post kampanjer, inbjudningar, erbjudanden och bekräftelser. Fördelen med att använda sig av en genomtänkt plan för sin e-postmarknadsföring är att man ständigt kan meddela sig med sina arbetskamrater, kunder, återförsäljare eller medlemmar på ett direkt och hederligt vis.

epostmarknadsforing

Hur ska jag uppfatta skilda reaktioner på min e-postmarknadsföring?

När man får en reaktion på sin e-postmarknadsföring så tvingas man vara rask på att ge svar på tal. De flesta som svarar på din e-postmarknadsföring vill troligen enkom känna till att det existerar en autentisk person bakom utskicket, att det ej blott är ett automatiskt skapat utskick.

Därför, se mellan raderna rörande det medarbetare säger och på vad de säkert vill ha ut av att svara på ditt e-brevsutskick. De är mestadels de som skriker högst som är de potentiellt bästa kunderna, och de vill enkom göra er alerta på att de icke kommer att bli “förda bakom ljuset” till att köpa. Blir de kunder så är det de som har valt er och ej tvärt om.

Interaktivitet

Intresserade mottagare ger blomstrande e-postmarknadsföring. Interaktivitet blir allt mer viktigt inom e-postmarknadsföring. Det räcker ej att bara skicka ut e-post kampanjer och erbjudanden. För att du skall åtnjuta utfall ska du försöka intressera dina prenumeranter.

Det handlar utan tvivel om att skapa ett faktainnehåll som är fängslande för kollegan, men det gäller likaså att hitta nya stigar att intressera, faktiskt och överraska. Kunderna skall uppfatta att du bryr dig om deras synpunkter och att de kan vara med och influera.

Innan du sätter igång så ska du grunna över vad du vill att kollegornas deltagande ska leda till. Välj därefter den eller de metoder du vill använda för att göra interaktivitet och deltagande. Det är också viktigt att du redan på förhand bestämmer hur du vill mäta mottagarnas hängivenhet i dina e-brev kampanjer.

Jag har hjälpt företag med deras epostmarknadsföring och vi har haft framgångar vad gäller både hängivenhet, återkommande försäljningar och direktförsäljning via epost under en längre tid nu.

Detta är epostmarknadsföring

Lämna en kommentar